Vykdomos programos

 

Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“
Nuo 2007 metų įstaiga dirba pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Pažinimo takeliu“. Šios programos tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo indivualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir bendraamžiais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ja vadovaujasi priešmokyklinio amžiaus grupių pedagogės. Ši programa skirta 5-7 metų vaikams. Jos tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią gyvenimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

 

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikas darželis“. 

Lopšelis-darželis „Voveraitė“ pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla. Vykdomos programos tikslasdiegti visuminį sveikatos supratimą, t.y. fizinę, dvasinę, protinę, emocinę, ir socialinę gerovę suprasti kaip svarbią asmeniui, šeimai, bendruomenei.

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ yra skirta ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: ji moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus ir netektis.

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Programa skiriama kenksmingų ir psichiką veikiančių medžiagų – buitinių cheminių medžiagų, vaistų, alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų – vartojimo bendrąjai (pirminei) prevencijai vykdyti.

 

Muzikinis ugdymas

Tikslas — atskleisti individualius muzikinius vaikų  gebėjimus, sužadinti jų emocijas, kūrybiškumą. Parengti gabius vaikus tolimesniam ugdymui specialiose muzikos įstaigose.

Vadovė — neformaliojo ugdymo mokytoja Diana Polekienė

 

 

Penktadienis, rugsėjo 14, 2018

 

Adresas: Saulės takas 7,
Šiauliai, LT-78302
Telefonas: (8 41)552591
El. paštas: voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, Kodas juridinių asmenų registre: 190528055

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas
© 2018 mir.lt