Mokesčio už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje lengvatos

Atlyginimas už maitinimo (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse) paslaugas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu mažinamas 50 %, jeigu:

1.  Šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai). Dokumentai: vaikų gimimo liudijimo kopijos, pažyma iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą.

2.  Tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą, pristačius Lietuvos kariuomenės pažymą.

 

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

1. Jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos, pristačius gydytojo pažymą.

2. Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų)  kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienos iš eilės), pateikus prašymą ir pažymą iš darbovietės.

3.  Moksleivių atostogų metu, pateikus prašymą.

4.  Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais, pateikus prašymą

5.  Kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20o C arba dėl ekstremalių įvykių, pateikus prašymą.

6.  Jei šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus socialinės paramos skyriaus pažymą.

 

Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

 

 ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VOVERAITĖ ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VOVERAITĖ VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

Ketvirtadienis, lapkričio 22, 2017

Adresas: Saulės takas 7,
Šiauliai, LT-78302
Telefonas: (8 41)552591
El. paštas: voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, Kodas juridinių asmenų registre: 190528055

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas
© 2018 mir.lt