KONKURSAI IR LAISVOS DARBO VIETOS

2018-12-06  skelbiama laisva  ikimokyklinio ugdymo auklėtojo  darbo vieta  Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė“

 

Mokyklos pavadinimas: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Voveraitė“.

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1  etatas

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ugdymo auklėtojui:

 • turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (koleginį) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš  mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turėti auklėtojo kvalifikaciją;
 • mokėti gerai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.

 

Papildomi reikalavimai:

 • gebėti planuoti ugdymo procesą, planuoti ir organizuoti savo veiklą, ją reflektuoti, spręsti iškilusias problemas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, atlikti tiriamąsias veiklas, rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo;
 • turėti projektinio darbo patirties;
 • gebėti bendrauti užsienio kalba.

 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai pateikiami iki 2018-12-19, 17.00 val.

(dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną).

Atrankos data: 2018-12-28 d.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Įdarbinama nuo 2019 m. sausio 7 d.

 

 

 

Dokumentus pateikti adresu:

Lopšelis-darželis ,,Voveraitė“

Saulės takas 7,

LT-78302, Šiauliai

Telefonas: 8~41 (55 25 91)

El. paštas: voveraite@splius.lt

 

Ketvirtadienis, gruodžio 6, 2018

 

Adresas: Saulės takas 7,
Šiauliai, LT-78302
Telefonas: (8 41)552591
El. paštas: voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, Kodas juridinių asmenų registre: 190528055

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas
© 2018 mir.lt