Darbo laikas ir darbuotojai

Darželis dirba nuo 7.00 iki 17.30 val. Budinti grupė nuo 17.30 iki 18.00 val.

 

Direktorius dirba: 

8.00–17.00, (penktadienį iki 15.45)

Pietų pertrauka 12.00–12.45

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui dirba:

8.00–17.00, (penktadienį iki 15.45)

Pietų pertrauka 12.00–12.45

 

Ūkio dalies vedėjas, vyr. buhalteris, raštinės (archyvo) vedėjas dirba:

 8.00–17.00, (penktadienį iki 15.45)

Pietų pertrauka 12.00–12.45

 

Logopedas dirba:

 I–V  8.00–13.30

Socialinis pedagogas dirba:

I–V  9.00–12.30

 

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Telefonas, elektroninis paštas

Laimutė Laurutytė Direktorė III vadybinė, vyresniojo mokytojo

(8 41)  552 591,  laimute.laurutyte@smail.lt

Silva Seliukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė, vyresniojo auklėtojo

(8 41)  552 591,   s.seliukiene@splius.lt

Vita Onaitienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresniojo auklėtojo
Viktorija Tvaskūnienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresniojo auklėtojo
Stefanija Petrovienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Sigyta Murzienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Vida Valančienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresniojo auklėtojo
Saulė Skęstenienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Vilma Dapkienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Loreta Judeikienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Jūratė Kukarskienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Žaneta Mickevičienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Regina Petkutė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Aušra Adomaitienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo
Reda Veličko Auklėtoja Auklėtojo
Inesa Sabaliauskienė Logopedė Logopedo
Viktorija Bagūnienė Socialinis pedagogas Socialinio pedagogo
Diana Polekienė Neformaliojo ugdymo mokytoja Muzikos mokytojo metodininko
Inga Bražienė Ūkio dalies vedėja
Evelina Lapeikienė Vyr. buhalterė
Kristina Urniežienė Raštinės (archyvo) vedėja
Regina Sadauskienė Vyr. virėja
Vilija Račkauskienė Virėja
Gitana Frišmantienė Virėja
Ingrida Gudavičienė Auklėtojos padėjėja
Angelė Jakimavičienė Auklėtojos padėjėja
Kristina Krasauskienė Auklėtojos padėjėja
Irena Kuprienė Auklėtojos padėjėja
Birutė Miniotienė Auklėtojos padėjėja
Nijolė Risovienė Auklėtojos padėjėja
Ingrida Steponavičienė Auklėtojos padėjėja
Audronė Valatkevičienė Auklėtojos padėjėja
Alvyra Žlabienė Auklėtojos padėjėja
Vytautas Masionis Kiemsargis
Nedas Saženis Darbininkas
Vytautas Pročkė Darbininkas

 

DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI

 

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBEI

RAŠTINĖS (ARCHYVO) VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
PAGALBINIO DARBININKO (MAISTO SANDĖLININKO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
VYRIAUSIOJO VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
APSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
2018-12-20, ketvirtadienis

Adresas: Saulės takas 7,
LT-78302 Šiauliai
Telefonas (8 41) 552 591
El. paštas voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 190528055

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas
© 2019 mir.lt