ISTORIJA IR TRADICIJOS

Istorija

 

Mūsų įstaiga įkurta 1973 m. sausio 8 d. ir pavadinta 26-uoju vaikų darželiu. 1993 m. rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis Nr. 26 reorganizuotas į darželį-mokyklą „Voveraitė“. Čia veikė 4 pradinės klasės ir 6 darželio grupės, iš kurių 4 buvo sanatorinės-reabilitacinės grupės. Nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. mūsų įstaiga reorganizuota į lopšelį-darželį „Voveraitė“, tai patvirtinta Šiaulių miesto tarybos sprendimu 1997-05-15 Nr. 24 „Dėl darželio-mokyklos „Voveraitė“ reorganizavimo“. Taigi jau 1997 m. rugsėjo 1 d. veikė 6 darželio grupės, nuo 1997 m. spalio 1 d. įsikūrė dar 3 darželio grupės. Iš viso veikia 9 grupės. Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. veikia 2 lopšelio grupės, 5 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Lopšelyje-darželyje „Voveraitė“ puoselėjamos vaiko intelektualinės, emocinės, valios ir fizinės galios, lemiančios asmenybės sklaidą. Ugdomas vaiko savarankiškumas, kūrybiškumas, atskleidžiami įvairūs gebėjimai, puoselėjama individualybė. Siekdami stiprinti ugdytinių sveikatą, propaguodami sveikos gyvensenos įgūdžius, įsijungėme į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo gretas.

 

Tradicijos

Projektas “Spalis — sveikatos mėnuo”  –  spalio mėnesį.
“Advento popietės” – gruodžio mėnesį.
Kaziuko mugė “Gurgu gurgu į Kaziuko turgų”  –  kovo mėnesį.
Mokslo metų užbaigimo šventė – gegužės mėnesį.

 

Atributika

 

„Voveraitės“ daina

 

Mes mažiukai voveriukai,
Striku, straku, strykt.
Mūs nameliai mūs antrieji
Saulės takas septyni.

 

Štai ausytės mūs mažytės
Ir kailiukas toks švelnus.
O puošnimas uodegytės,
Tarsi vairas – nuostabus.

 

Mes kas rytą ir kas dieną,
Žaidžiam, šokame linksmai.
Mes dainuojam ir skaičiuojam:
„En den dū parmali ū,
Voveriukas aš ir tu
Žaiskime visi kartu“
Štai ausytės mūs mažytės,
Ir kailiukas toks švelnus.
O puošnimas uodegytės,
Tarsi vairas nuostabus!

 

Gera mums gyvent daržely,
Kur mamytė „Voverytė“
Mus myluoja ir globoja,
Riešutus mums dovanoja.

 

Penktadienis, rugsėjo 15, 2017

Adresas: Saulės takas 7,
Šiauliai, LT-78302
Telefonas: (8 41)552591
El. paštas: voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, Kodas juridinių asmenų registre: 190528055

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas
© 2018 mir.lt